Tervetuloa

                                                                                            Vaalinumeroni 66.

Olen Alas Ali 44-vuotias, sosionomi, yrittäjä ja lapsiperheen isä. Olen keväällä 2019 ehdokkaana eduskuntavaaleissa Keskusta puolueen Varsinais-Suomen piirissä.

Nykypäivän politiikassa tarvitaan kirkkaita arvoja, ihmislähtöistä ajattelua, vastuuntuntoa ja eheän yhteiskunnan rakentajia. Minä edustan näitä arvoja ja sen takia minä lähdin alunperinkin politiikkaan. Tulen jatkossa myös edistämään näitä arvoja.

Yhteiskunnallisista asioista kiinnostus alkoi jo nuorena. Muistan vieläkin osallistuneeni mielenosoitukseen alle 15-vuotiaana. Olen aina halunnut olla ihmisten puolella ja auttaa heikkomassa asemassa olevia ihmisiä. Sosiaalialan koulutus on myös vahvistanut ymmärtämään ihmisten eriarvoistumisen syitä ja kehitystä.

Aloin heti seurata Suomen sisäpolitiikka Suomeen saapumiseni jälkeen ja tämän jälkeen liityin Keskustan puolueeseen. Politiikassa mukanaolo ja vapaaehtoistyö- ja järjestötyön innoittamana asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kunnallisvaaleissa 2012 Turussa, jolloin pääsin läpi.

Keskeiset kiinnostuksen kohteitani ovat yhteisöjen ja ihmisten hyvinvointi, erityisesti lasten ja nuorten kasvu ja elin ympäristö. Myös asuinalueiden eriarvoistumiset ja ihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämä ja koulutus ovat tärkeät minulle.

Tue minua vaalikampanjassani!

Lue lisää, miten voit antaa tukesi minulle eduskuntavaaleissa.

Seuraa minua Facebookissa