Tulevat vaalit ovat erityisen tärkeät!

Sote- ja maakuntauudistustenkin jälkeen kaupungille jäävät tärkeiden palvelujen
tuottamiseen tarvittavat päätöksenteot. Kuten kaikki hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut:
päivähoito, esiopetus, peruskoulutus, lukio, nuorisotyö, kulttuuripalvelut, liikunnan
edistäminen, yhdistysten tukeminen, rakentaminen ja sen valvonta, tilojen hallinta,
ympäristötoimi, kaavoitus, tonttien luovutus, asuminen, yritysten kanssa tehtävä yhteistyö,
demokratian edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Mitä mieltä sinä olet?

-Alas Ali

Posted in Kuntavaalit 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *