Kouluverkko ja kaavoitus vetävät vaaleihin, sote ja päätöksentekokulttuuri laskevat intoa

Kunnan päätöksentekokulttuuri on yksi syistä, jotka vähentävät intoa asettua ehdolle kunnallisvaaleissa, käy ilmi meneillään olevan päättäjäkyselyn alustavista tuloksista.

Muita vastaavasti vaikuttavia tekijöitä ovat yksityiselämään liittyvät syyt sekä sote- ja maakuntauudistus.

Ajankohtaiset asiakysymykset, kuten kouluverkkoihin ja kaavoitukseen liittyvät asiat sekä kunnan tulevaisuudennäkymät, sen sijaan vaikuttavat myönteisesti kiinnostukseen asettautua ehdokkaaksi kuntavaaleissa.

– Kyselyaineistoja tarkasteltaessa ilmenee, että vastaajilla on vahvempi käsitys luopumisen kuin jatkamisen syistä. Sekä yksityiselämään liittyvät syyt että kunnan päätöksentekokulttuuri ovat nousseet esille myös aikaisemmissa tutkimuksissa, missä on tutkittu syitä, miksi luottamushenkilöt luopuvat vapaaehtoisesti kunnallispolitiikasta, sanoo tutkimustuloksia analysoinut Åbo Akademin tutkija Siv Sandberg.

Kuntien nykyiset luottamushenkilöt arvioivat tutkimuksessa syitä, jotka vaikuttavat kiinnostukseen asettua ehdolle kuntavaaleissa. Kysely kohdistettiin 40 ARTTU2-tutkimusohjelmaan osallistuneen kunnan valtuustoille, hallituksille, lautakuntien puheenjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille. Tähän mennessä yli 560 luottamushenkilöä on vastannut kyselyyn, mutta tiedonkeruu jatkuu edelleen.

– Kuntalehti, Ville Miettinen
Katso koko artikkeli

Posted in Kuntavaalit 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *